Вхід на сайт

Час

Пошук

Календар

Опитування

Хто ви?
Всього відповідей: 174

Друзі сайту

talschool-music Від свята до свята! http://percha-shodunka.ucoz.ru/ "Весела Абетка" — Для дітей України
Презентації для дітей
 З думкою про учня...
Cеть учителей начальных классов
Nachalka.com - сайт для детей, родителей, учителей начальной школы. http://pustunchik.ua

Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS


Стрельник Олена Анатоліївна
Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід
Самоосвітня діяльність


Однією із головних задач сучасної школи є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє творчо застосовувати набуті знання. 

Твердо переконана, що навчання повинно бути проблемним, з елементами самостійної дослідницької роботи. Тому потрібно намагатися організовувати навчальний процес як самостійний творчий пошук. 

                                                                                    

Загальнонавчальні інформаційні вміння

Як користуватися енциклопедіями та енциклопедичними словниками

Дані видання створені для задоволення потреби в загальнодоступних довідково-енциклопедичних виданнях з усіх предметів шкільної програми.

Принцип розташування статей у словнику — алфавітний.

У словниках є посилання на різні статті, в яких учень може знайти додаткову інформацію.

Як вести спостереження

1.З'ясуй для себе мету спостереження.

2. Підготуй усе необхідне для цієї роботи.

3.Під час роботи роби записи, малюй тощо.

4.Проаналізуй результати спостереження та зроби висновки.

Як виконувати письмові завдання

1.Уважно прочитай завдання.

2.Повтори за допомогою підручника, вивчи визначення, правила, пов'язані з виконанням даної роботи.

3.Після виконання письмового завдання уважно перевір написане.

4.Помилки виправляй акуратно, відповідно до рекомендацій учителя.

Як працювати над твором

1.Зміст твору має відповідати темі (про що писатимете) та основній думці (що ви стверджуватимете).

2.Не пишіть зайвого (що не стосується теми висловлювання).

3.Стежте за порядком викладу думок.

4.Використовуйте відомі вам мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті.

5.Дбайте про мовленнєве оформлення.

Як працювати над переказом

1.Прочитайте уважно текст.

2.Визначте його тему та основну думку.

3.Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.

4.З'ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку
розділових знаків.


5.Складіть план.

6.Перекажіть текст, дотримуючись плану.

7.Пам'ятайте про вимоги до мовлення.

Як працювати над збагаченням словникового запасу

1. Читайте багато художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які ви хотіли б вживати у своєму мовленні.

2.Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.

3.Не залишайте поза увагою незрозумілі слова— звертайтеся частіше до словників.

4.Заведіть зошит обліку прочитаних книг.

5.Ваше мовлення збагатять записи прислів'їв, приказок, крилатих слів та виразів.

Як скласти простий план

1.Уважно прочитай текст.

2.Поділи текст на об'єднані спільним змістом логічні ланки.

3.Добери заголовок до кожного уривка.

Як скласти складний план

1.Уважно прочитай матеріал.

2.Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану).

3.Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану).

4.Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст тексту.

Як скласти конспект

1.Прочитай текст, розділи його на основні смислові частини, визнач головну думку.

2.Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3.Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат.

4.У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади.

5.Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки.

6.Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект.

7. Застосовуй різні способи підкреслювання, використовуй олівці та ручки різного кольору.

Як готувати доповідь, реферат


1.Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади план.

2.Склади список літератури; читаючи її, виписуй усе, що слідвключити в роботу.

3.Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слідузяти матеріал.

4.У вступі до роботи розкрий значення її теми.

5.Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами.

6.Вислови своє особисте ставлення до теми.

7.Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень.

8.Точно вкажи, звідки взято наведені в тексті цитати й факти.

9.Наприкінці роботи зроби узагальнювальні висновки.

10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто.

Як читати книгу?

1.Визнач мету читання.

2.Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

3.Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.

4.Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Алгоритм читання: прочитати - усвідомити - засвоїти -  подумати - виписати - оцінити.

ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ РІЗНІ ТЕКСТИ

Читання оповідання

1.Прочитай.

2.Про що (про кого) в ньому йде мова?

3.Що (чи хто) сподобалося?

4.Прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор?

5.Відшукай відповіді на запитання.

6.Вибери образні слова, описи.

7.Склади план.

8.Перекажи.

9.Підготуй продовження.

Читання казки

1.Прочитай.

2.Відшукай незрозумілі слова.

3.Підбери відповідні запитання.

4.Склади план.

5.Перекажи.

6. Що в казці правдиве, а що вигадане?

Послідовність роботи над списуваним текстом

1.Прочитай речення (його частину).

2.Вдумайся у його зміст.

3.Повтори речення (його частину) подумки.

4.Придивися до правопису слів, написання розділових знаків.

5.Швидко й безпомилково запиши речення (його частину).

Правила читача

1.Намагайся читати вголос, не поспішай, вдумуйся в зміст прочитаного.

2.Зверни увагу на те, як поводяться герої книжок, вчися у них доброго.

3.Коли закриватимеш книжку, подумай, чого вона тебе навчила.

4.Умій берегти книжку.

Як працювати текстом

1.Встановіть за ілюстраціями і назвою тему тексту.

2.Ознайомтеся зі змістом. Не поспішайте під час читання.

3.Уточніть значення незнайомих слів.

4.Відтворіть зміст прочитаного за запитаннями.

5.Складіть свої запитання.

6.Попрацюйте над інтонацією:

•змінюйте ваш голос на розділових знаках;

•читайте м'яко й голосно;

•вкладайте в читання частину душі.

7.Поміркуйте над прочитаним:

8.Чим зацікавив твір?

9.Чи сподобався він вам?

• Чим?

• Чого навчив?

10.Перекажіть твір своїм батькам.

11.Намалюйте до нього малюнок.

Пам'ятка для виконання письмових робіт

1.Приготуй усе необхідне для роботи.

2.Прочитай завдання, подумай, які правила потрібно використовувати у вправі.

3.Переглянь подібні вправи, які виконували в класі.

4.Не поспішаючи, починай виконувати роботу.

5.Окремі складні частини завдання не пиши в зошит, користуйся чернеткою.

6.Виконавши завдання, зроби перевірку.

Пам'ятка для виконання усних завдань

1.Згадай, про що розповідав учитель на уроці.

2.Читай текст цілком; одночасно, де потрібно, користуйся малюнками, схемами.

3.Читай уважно і намагайся запам'ятати головне.

4.Закрий книжку і подумки уяви прочитане.

5.Читай вдруге, звертаючи увагу на ті місця, які не запам'ятав.

6.Коли текст запам'ятовуєш погано, запиши план прочитаного.

Як написати твір

1.Прочитай тему твору, вдумайся в неї.

2.Визнач тип тексту, який ти складатимеш (опис, роздум, розповідь)

3.Подумай, про що обов'язково потрібно сказати в творі, щоб розкрити тему.

4.Добери слова, вирази, які зроблять твій твір виразним.

5.Згадай, із яких частин складається текст (вступ, основна частина, закінчення).

6.Склади план.

7. Продумай, про що розповідатимеш у кожній частині (з чого можна почати твір, про що написати в основній частині, як закінчити твір), де використати дібрані слова і вирази.

8.Усно склади повний текст твору, користуючись планом.

9.Запиши його (дотримуючись абзаців).

10. Перевір написане.

Як розв'язати задачу

1.Уважно прочитай задачу; подумай, про що у ній ідеться; з'ясуй незрозумілі слова і вирази; виділи в задачі умову і запитання.

2.Подумай, що означає кожне число, який зв'язок між числами.

3.Ця задача проста чи складена? Якщо складена, то спробуй намітити план розв'язання.

4.Якщо план не вдалося відразу скласти, випиши числові дані задачі або зроби стислий запис; пригадай, яку подібну задачу розв'язували раніше; розв'яжи частину задачі; чи не можна тепер знайти відповідь на основне запитання?

5.Розв'яжи задачу.

6.Перевір розв'язок.

7. Запиши відповідь.

Як вивчити вірш

1.Починай готувати уроки з вивчення вірша.

2.Тихо прочитай вірш. Пам'ятай: читаєш вірш для того, щоб вивчити. З'ясуй усі незрозумілі слова і звороти.

3.Голосно прочитай вірш. Намагайся відчути його ритм.

4.Прочитай вірш втретє — голосно й виразно.

5.За дві хвилини повтори вірш уголос напам'ять 2—3 рази, за необхідності зазираючи в текст. Спробуй уявити події, описані у вірші, або його настрій.

6.Через три години двічі-тричі повтори вірш, не зазираючи в текст.

7.Перед сном ще раз повтори вірш.

8.Наступного ранку спочатку прочитай вірш, а потім розкажи напам'ять.

Як треба працювати

1.Підготуй усе необхідне для роботи.

2.Прибери з робочого місця все зайве.

3.Навчальні посібники розклади за порядком.

4.Розпочавши роботу, не поспішай.

5.Не працюй до цілковитої втоми, роби перерви.

6.Під час роботи не їж, не пий. Роби це під час перерви.

7.Будь зосередженим під час роботи.

8.Якщо не виходить, не хвилюйся, зроби перерву, заспокойся й продовжуй роботу.

9.Вдало виконавши роботу, не хвалися. Закінчивши її, впорядкуй своє місце.

Як готувати домашні завдання?

1.Приступайте до роботи тільки після відпочинку.

2.Готуйте уроки «сьогодні на сьогодні»: це краща профілактика забування.

3.Починайте роботу з настановою запам'ятати надовго.

4.Під час виконання домашнього завдання чергуйте предмети різних циклів.

4. Постійно контролюйте якість виконаного завдання.
   

Як здійснити самопідготовку

1.Виконувати домашню роботу слід починати в точно встановлений час.

2.Перш ніж розпочати роботу, перевір готовність робочого місця.

3.Розпочинаючи роботу, зосередься, подумай, із чого почнеш.

4.Намагайся всі утруднення усунути самостійно.

5.Про завдання дізнавайся зі щоденника або закладки в підручнику.

6.Якщо забув правило, спробуй пригадати, перевір себе за підручником.

Починай самопідготовку в певному порядку, наприклад: мова, математика, читання.  


Copyright MyCorp © 2019